فرایندجوشکاری گلمیخ

 

 

 

 

فرایندجوشکاری گلمیخ عرشه فولادی

روش کاربا استادولدینگ و فرآیندجوشکاری گلمیخ ها 

 

جهت دانلودفایل پی دی اف فرآیندجوشکاری گلمیخ با دستگاه استادولدینگ 

از لینک زیر استفاده نمایید :

 

 

1- دانلودفایل PDFفرآیندجوش گلمیخ بادستگاه استادولدینگ

 

   

.

تابلوی تبلیغاتی شمال کشور