دانلودفایل PDF ضوابط جوشکاری گل میخ استاندارد 14555-13918

 

 

 

جوشکاری گلمیخ عرشه فولادی/فروش گلمیخ/اجرای گلمیخ/پیمانکارگلمیخ عرشه فولادی/ضوابط اجرای گلمیخ

با استناد به استانداردهاو آیین نامه های 

ISO 13918 (2008), ISO 14555, ISO/TR 15608,

AWS D1.1, ISO 898-1

 

گل میخ و فرایند جوش به روش قوس الکتریکی

 

جهت دانلودپی دی اف گل میخ وفرآیندجوش از فایل زیراقدام فرمایید :

منبع : سخنران اقای مهندس پورعباسی(تدارکات صنعتی جوشا)

فایل مخصوص ناظرین محترم پروژه ها

 

1- دانلودفایل PDF گل میخ وفرایندجوشکاری 

 

 

.

 

 

تابلوی تبلیغاتی شمال کشور