کنسول دال بتنی عرشه فولادی

 

 

 

کنسول سقف عرشه فولادی/اسلب بتنی عرشه فولادی/ورق عرشه فولادی/اجرای عرشه فولادی/پیمانکارعرشه فولادی/سقف عرشه فولادی

 

روش اجرای کنسول بصورت اسلب بتنی در سقف عرشه فولادی 

که در تصویر فوق به خوبی نمایان است .

با این روش به آسانی میتوان کنسول های بتنی را در ادامه ورق های سقف عرشه فولادی

با اشکال هندسی متفاوت و یا مینیاتوری و قوس دار  اجرا نمود.

 

.

 

تابلوی تبلیغاتی شمال کشور