پله های عرشه فولادی

 

 

 

روش اجرای پله هاعرشه فولادی/ورق گالوانیزه عرشه فولادی/آیین نامه های عرشه فولادی/شرکت عرشه فولادی/پیمانکارعرشه فولادی/فروش ورق گالوانیزه عرشه فولادی

 

روش اجرای پله ها در سقف عرشه فولادی روی بال فوقانی شمشیری ها 

که از فلاشینگ نیز جهت مهار بتن ریزی استفاده میشود و سپس اجرای جوش گلمیخ با تمهیدات 

خاص بدلیل روانی حوضچه جوش و مواد مذاب 

( میتوان از سرامیک های مخصوص یک طرف بسته جهت پله ها استفاده نمود)

و سپس اجرای میلگرد

روی سطح عرشه انجام شده و کار اماده بتن ریزی می باشد.

 

پله های عرشه فولادی

 

در تصویر فوق بدلیل سرگیر بودن راه پله ها ورق های متال دک 

روی بال تحتانی شمشیری ها اجرا شده است که با توجه به اینکه در این روش نمیتوان از 

دستگاه جوش استادولدینگ برای جوشکاری گلمیخ ها استفاده نمود و بهترین راهکار اجرایی 

برای اجرای برشگیر استفاده از ناودانی و جوشکاری آن روی قسمت فوقانی بال تحتانی شمشیری ها میباشد.

 

 

 

.

 

تابلوی تبلیغاتی شمال کشور