استانداردورق گالوانیزه عرشه فولادیPDF
              جهت دانلودفایل پی دی اف استانداردهای ورق گالوانیزه شرکت هفت الماس روی لینک زیرکلیک فرمایید:     کارخانه های تولید ورق گالوانیزه در کشور  درصورتیکه از این استانداردها پیروی کنند  میتوان گفت طبق تعاریف واستانداردها ورق گالوانیزه مناسب برای سقف عرشه فولادی را تولید نموده اند .   1- دانلودفایلPDF استانداردورق های گالوانیزه شرکت هفت الماس      
جدول خواص مکانیکی ورق های گالوانیزه عرشه فولادی بشرح ذیل میباشد :     
EL-MIN %                 U.T.S N/MM2               Y.S N/MM2                         JIS G 3302       فولادگالوانیزه استاندارد

20

340  245 MIN  SGC-340
18 400 295 MIN  SGC-400
18 430 335 MIN  SGC-430
16 490 365 MIN SGC-490
  570 560 MIN  SGC-570
       
        .
تابلوی تبلیغاتی شمال کشور