مشخصات گلمیخ عرشه فولادی آلفا/فروش گلمیخ آلفا

مشخصات فنی عرشه فولادی-گل میخ عرشه فولادی-فروش گل میخ آلفا

 گلمیخهای تولیدی از متریال AWS.D1.1دارای مشخصات مکانیکی مطابق S235J2G3 +C450  به شرح زیر می باشد:  

- مقاومت کششی ≥ 450 نیوتن بر میلیمتر مربع

- مقاومت تسلیم ≥ 350 نیوتن بر میلیمتر مربع

- درصد افزایش طول ≥ 15%

- سختی 27 ژول در °20 

گلمیخ ها بر اساس DIN EN ISO 13918 تولید شده اند.

اجرای جوش گل میخ عرشه فولادی-اجاره استادولدینگ-سرامیک جوشکاری گل میخ

گلمیخهای بلند تا طول 125 میلیمتر در کارخانه موجود و طول‌های بیشتر در صورت سفارش قابل تولید هستند.

تکنیک جوشکاری گلمیخهای ساختمانی باید بوسیله دستگاه استاد ولدینگ (Stud welding) با قطبیت الکترود منفی انجام شود.

ولتاژ جوشکاری، جریان، زمان و تنظیمات تفنگی بر اساس تجربه‌، قابل تنظیم می باشد. 

برخی‌ از موارد استفاده گلمیخ:

- سازه‌های کامپوزیت

- دیوارهای برشی

-جوشکاری برروی سقفهای عرشه فولادی

- پل سازی  

 

مزایای اصلی‌ سازه‌های کامپوزیت فلز و بتن:

 

- ظرفیت تحمل بار بالا در ارتفاع ساخت کم (حائز اهمیت برای ساختمان سازی)

- به صرفه‌ترین روش برای پل‌ها با دهانه بین 40 تا 80 متر

- با توجه به امکان ایجاد دهانه های عریض، قابلیت ساخت محدوده‌های بزرگ بدون ستون وجود دارد (برای مثال در پارکینگ طبقاتی)

- انعطاف پذیری بالای سازه ای، که در شرایط بارگذاری زلزله مطلوب است

- محافظت عالی‌ در برابر حریق بوسیله ستونهای فلزی روکشدار یا ستونها با هسته بتنی‌

- نصب آسان مشابه سازه های تمام فلزی، اسکلت فلزی مانند پلتفرم کاری عمل می‌کند

- اجرای آسان، فلز و بتن به راحتی قابل تفکیک هستند

- ارتباط محکم بین فلز و بتن با کمک گلمیخهای جوشی

روش اجرای جوش گلمیخ عرشه فولادی-فروش گلمیخ عرشه فولادی

 

طراحی

در طراحی تیرهای مرکب، استفاده از گلمیخهای ساختمانی به عنوان برشگیر جهت انتقال نیروی برشی در فصل مشترک فولاد و بتن رایج است. دانش امروزی از رفتار تیرهای مرکب در محل اتصال فولاد و بتن پس از اعمال بارگذاری و ظرفیت تحمل نیروی برشی توسط گلمیخهای ساختمانی به داده های حاصل از آزمایشات عملی محدود می گردد. لذا جهت بدست آوردن نتایج مناسب، آزمایشات عملی را می توان توسط یک مدل عددی با استفاده ازروش المان محدود شبیه سازی نمود. صحت این مدل را می توان با تطابق نتایج آن با نتایج تست های عملی و اطلاعات داده شده در کدهای مربوطه نظیر AISC  یا LRFD کنترل نمود. سپس با کمک این مدل می توان به مطالعه رفتار و عملکرد تنش در بتن با استفاده از قطرهای مختلف گلمیخ پرداخت. با استفاده از این مدل به درکی صحیح از روشها و دلایل شکست یا گسستگی مشاهده شده در تست های عملی و در نتیجه ظرفیت تحمل بار گلمیخهای ساختمانی در بتن دست یافت.  

 

 

 

.

تابلوی تبلیغاتی شمال کشور