ایمنی و سلامت کارگاه عرشه فولادی

ایمنی سقف عرشه فولادی-HSEسقف عرشه فولادی-گلمیخ عرشه فولادی-ورق عرشه فولادی

اهداف HSE پروژه :

 1.  دستیابی به رکورد قفدان حادثه منجر به فوت و نقص عضو در طول اجرای پروژه
 2. اجرای سیستم های موثر و اثر بخش آموزش های HSE
 3. اجرای روش تحلیل حوادث و کنترل آنها
 4. مطالعه و تحلیل و کنترل تاثیرات عوامل زیان آور پروژه بر روی کارکنان
 5. ایجاد محیطی امن و سالم جهت ارتقاء سرعت کار و کاهش هزینه های ناشی از حوادث

 سقف عرشه فولادی-اجرای سقف عرشه فولادی-ورق سقف عرشه فولادی-فلاشینگ عرشه فولادی

 

وظایف سرپرست  HSE پروژه :

 1. تهیه دستورالعمل های HSE
 2. پیگیری در تصویب دستوالعمل ها و ابلاغ به واحدهای اجرایی
 3. نظارت مستمر بر اجرای دقیق مفاد دستورالعمل ها
 4. برقراری و اجرای سیستم تشویق و تنبیه
 5. همکاری و هماهنگی جهت تشکیل کمیته HSE به صورت منظم
 6. پیگیری دقیق در اجرای مفاد صورت جلسات کمیته  HSE
 7. بازرسی مستمر از کارگاه و اهتمام در رفع مشکلات اجرایی HSE و نظارت بر حسن اجرای قوانین ابلاغ شده
 8. جمع آوری اطلاعات مربوط به حوادث و رویداد ها (انسانی و تجهیزاتی) به شکل دقیق
 9. نظارت و کنترل در امر مجوزهای صادر شده جهت اجرای عملیات مختلف در کارگاه
 10. آموزش کلیه پرسنل درگیر در کار (حتی میهمانان و بازدیدکنندگان) در امر ایمنی
 11. بازرسی از محیط های کاری به خصوص پس از حوادث و تدوین گزارش تحلیلی لازم
 12. ثبت کلیه حوادث و رویدادها و شبه حوادث به شکل دقیق
 13. اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه اعلام شده و اخذ بازخورد نتایج
 14. تعیین کانون های خطر در کارگاه و تعیین اقدامات لازم برای کنترل آنها
 15. تدوین استانداردهای لازم در خصوص وسایل حفاظت فردی مورد نیاز در کارگاه
 16. نظارت بر ایمن ماندن پروسه های کاری
 17. ارائه راهکارهای به حداقل رساندن حوادث و سوانح

 

 

 نکات جوش کاری گل میخ عرشه فولادی-گلمیخ زن -جوشکاری گل میخ

HSE   گل میخ

در هنگام جوشکاری با دستگاه Stud welding  اپراتور دستگاه باید موارد ذیل را رعایت کند :

- گازهای ناشی از عملیات جوشکاری می توانند برای سلامتی به شدت خطرناک و مضر باشند. اپراتور دستگاه باید صورت خود را از ناحیه جوشکاری دور نگاه دارد.

- اگر در فضای بسته عملیات جوشکاری انجام می شود حتماَ باید از سیتم های تهویه قوی استفاده شود تا گازهای ناشی از عملیات Stud welding  خارج گردد.

- چنانچه در فضای بسته از سیستم تهویه مناسب استفاده نمی شود اپراتور باید از ماسک های هوا استفاده کند.

- در مکان هایی که عملیات گریس کاری، تمیز کاری یا عملیاتی که اجرای آن ها پاششی اسپری است جوشکاری نباید کرد، چرا که گاز متصاعد شده ناشی از عملیات جوشکاری یا گاز ناشی از عملیات ذکر شده مخلوط می گردد و تشکیل گاز به شدت سمی و کشنده می کند.

- با چشم غیر مسلح و به صورت مستقیم نباید به عملیات جوشکاری نگاه کرد.

- در مکان هایی که جوشکاری Stud welding اجرا می گردد در زیر و اطراف محل جوشکاری نباید مواد یا وسایل آتش زا قرار داشته باشد چرا که مواد مذاب ناشی از جوشکاری به فضای زیر کار ریخته می شود و این مواد قابلیت احتراق و آتش زایی را دارا هستند.

- کابل برق دستگاه Stud welder باید پیش و پس از هربار اجرای عملیات جوشکاری چک شود تا آسیب ندیده باشد و هنگام عملیات جوشکاری باید از گره خوردن کابل جلوگیری نمود چرا که در لحظه ی جوشکاری در کسری از ثانیه جریان بسیار زیادی می کشد و این گره خوردگی باعث داغ شدن کابل و سپس پس از گذشت زمان باعث آتش سوزی می گردد.

- اتصال های کابل های دستگاه باید با دقت و ابزارآلات مخصوص بسته شوند تا از ایجاد ARC  در هنگام اجرای عملیات در محل اتصالات جلوگیری نمود.

 

 

 

.

تابلوی تبلیغاتی شمال کشور