اجرای سقف عرشه فولادی(شهرک غرب)

اجرای سقف عرشه فولادی و بتن ریزی لیزری و ماله پروانه ای

محل پروژه شهرک غرب ایران زمین خیابان ششم

آدرس: خیابان شریعتی-خواجه عبدالله انصاری- ابوذرجنوبی - کوچه حسینی مقدم- بن بست 7پلاک27واحد1 تلفن های تماس : 02122863077 تلفکس: 02122876850 تلفن همراه : 09121243011 09128430075 ایمیل: info@sazehgostarkabir.com